Aanleg snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk

In opdracht van de gemeente Tilburg is Heijmans Infra sinds september aan het werk met aanleg van de snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk.

In deze nieuwsbrief geven wij een update van de stand van zaken van de werkzaamheden en een vooruitblik voor de eerste maanden van 2020

1. Wat is er reeds gerealiseerd

In de afgelopen maanden is de kruising bij de Wandelboslaan en het zuidelijke deel van de Reitse Hoevenstraat aangepakt. Vooral in de ondergrond is veel gebeurd. De oude riolering is vervangen door een zogenaamde blauw ader, de kabel en leidingbedrijven hebben kabels vervangen en verlegd. Bovengronds worden de contouren van de Snelfietsroute zichtbaar.

In de Kraaivenstraat zijn de kabel en leidingbedrijven gestart met hun werkzaamheden en op een gedeelte van de Zevenheuvelenweg is de kruising aangepakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op de Zevenheuvelenweg nog voor de kerst zijn afgerond, voor wat betreft het afgesloten deel.

2. Asbest aangetroffen

De afgelopen weken is bij rioleringswerkzaamheden elders in de stad asbest geconstateerd in de kit bij de verbindingsstukken van de rioleringsbuizen. Daarom vinden er bij alle rioleringswerkzaamheden extra controles plaats. Ook binnen het project aanleg Snelfietsroute F261 is asbest aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheid asbest is minimaal en er is geen sprake van een risico voor de gezondheid van omwonenden. Wel zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd om te onderzoeken welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Inmiddels is het eerste onderzoek afgerond en heeft Heijmans het werk deels weer hervat. Er worden naar aanleiding van het onderzoek een aantal beschermende maatregelen getroffen. De werknemers die aan het riool werken, dragen beschermende kleding en de werkplekken worden afgezet. Buiten de afgezette werkzaamheden is er geen risico.

Daar waar het straatwerk reeds is verwijderd, en waar het kan, zal de aannemer doorgaan met de uitvoering van de werkzaamheden aan de riolering en de bovengrond (de straat) herinrichten conform de nieuwe situatie.

3. Vooruitblik begin 2020

Wandelboslaan/Reitse Hoevenstraat
De riolering tot aan de Dr. Ahausstraat is reeds aangelegd. Het aanleggen van de nieuwe bestrating en het fietspad gaat door tot de Gregoriusstraat tot aan de kerstvakantie. De oude huisaansluitingen tussen de Gregoriusstraat en de Dr. Ahausstraat kunnen we nog niet vervangen vanwege het asbestonderzoek.
Het verder verwijderen van de bestrating ter hoogte van de kruising Dr. Ahausstraat is uitgesteld. Omdat hier veel oude riolering aanwezig is wordt eerst nog aanvullend onderzoek uitgevoerd naar asbest voordat de werkzaamheden worden hervat.

Dr. Deelenlaan
Voor de aanleg van de nieuwe weg is een deel van het parkeerterrein van het ziekenhuis aangekocht. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zullen 6 januari starten. Hierbij zullen delen van de Dr Deelenlaan afgezet zijn maar er is wel verkeer over de Dr Deelenlaan mogelijk, hetzij in één richting. Fietsers, bromfietsers en voetgangers zullen op diversen plaatsen een andere route moeten volgen.

Zevenheuvelenweg
De werkzaamheden ter plaatse van het afgesloten gedeelte zijn uiterlijk op 20 december gereed. Ook hier kunnen we pas verder na het aanvullend asbestonderzoek.

Kraaivenstraat-Noord
Hier is ook asbest aangetroffen en wordt ook gewacht op het aanvullend asbestonderzoek.

4. Uitnodiging inloopmiddag 21 januari 2020

Op dinsdag 21 januari organiseren wij een inloopmiddag van 15.30 uur tot 17.30 uur. Geïnteresseerden willen wij graag meer vertellen over wat er allemaal bij komt kijken wanneer we een nieuwe riolering aanleggen of een straat herinrichten.

We willen u dan bijvoorbeeld graag informeren over waar je allemaal rekening mee moet houden boven de grond maar ook onder de grond, welke techniek er nodig is om het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en welke materialen worden er gebruikt.

Deze inloopmiddag is bij de Tongerlose Hoef, Reitse Hoevenstraat 129 te Tilburg. Hiermee hopen we wat meer inzicht te geven in waarom en wat er allemaal in uw directe woonomgeving gebeurt.