Aanleg snelfietsroute F261

F261 Tilburg-Waalwijk

In opdracht van de gemeente Tilburg gaat Heijmans Infra medio augustus van start met aanleg van de snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk.

Vooruitlopend op de werkzaamheden van Heijmans Infra verleggen Enexis en Brabant Water kabels en leidingen op de kruising Zevenheuvelenweg-Kraaivenstraat.

Afsluiting noordzijde kruising Zevenheuvelenweg – Kraaivenstraat Noord

In verband met de werkzaamheden van de Nutsbedrijven is vanaf maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 19 juli 2019 de noordzijde van de kruising Zevenheuvelenweg-Kraaivenstraat afgesloten.

Tijdens de bouwvakantie van 22 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019 is de kruising weer open voor verkeer. Vanaf maandag 12 augustus wordt de noordzijde van de kruising nogmaals afgesloten voor een aantal weken.

Omleiding en tijdelijke verkeersmaatregelen

De omleiding is via Zevenheuvelenweg, De Kroonstraat, Grootvenstraat vice versa. Alle aanliggende bedrijven in de Kraaivenstraat Noord zijn voor autoverkeer bereikbaar via deze omleiding. Tijdens de afsluiting kan vrachtverkeer keren op de diverse aanliggende terreinen. Doorgaand fietsverkeer is wel mogelijk gedurende de afsluiting.