Aanleg snelfietsroute F261

Tilburg-Waalwijk

Verkeersmaatregelen aangepast in de Reitse Hoevenstraat

Vooruitlopend op de aanleg van de snelfietsroute en het riool worden eerst de ondergrondse kabels en leidingen verlegd en aangepast. De kabel en leidingbedrijven zijn hier al vanaf juli mee bezig. Vermoedelijk duren deze werkzaamheden nog tot ca. eind oktober, tot aan de rotonde met de Lage Witsiebaan.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt steeds een wegvak afgezet en is er een omleiding ingesteld voor autoverkeer. Helaas blijkt dat veel auto’s zich niet houden aan de omleidingsroutes, wat een onveilige situatie geeft voor fietsers, voetgangers en de bouwvakkers. Op basis van de onveilige situatie en meldingen hierover uit de buurt zijn de maatregelen steeds iets aangepast en verzwaard. Ondanks dat blijven auto’s tegen de eenrichting inrijden.

Nu de scholen weer begonnen zijn en er veel meer fietsers gebruik maken van de weg is de situatie zo onveilig dat de verkeersmaatregelen opnieuw worden aangepast. De weg naast het werkvak zal volledig worden gesloten voor autoverkeer. Auto’s van beide kanten zullen een omleidingsroute moeten rijden. Fietsers kunnen wel in beide richtingen langs het werkvak rijden.

Wij vragen uw medewerking en begrip hiervoor.

Start aanleg snelfietsroute en riolering

Op 16 september 2019 wordt gestart met de aanleg van de snelfietsroute en vervanging van de riolering. Er wordt gestart met de rotonde op de Wandelboslaan. Deze wordt in 2 fases omgebouwd tot een kruispunt. De Reitse Hoevenstraat is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar vanaf de Wandelboslaan. (zie figuur 1 op de achterzijde)

Medio november 2019 is de kruising van de Wandelboslaan gereed en gaan we meteen door in de Reitse Hoevenstraat tot aan de helft van de kruising met de Dr. Ahausstraat. Die werkzaamheden duren tot medio Kerst 2019.
Gedurende de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld voor auto’s en fietsers.