Uitnodiging informatiebijeenkomst

Aanleg Snelfietsroute F261 Tilburg - Waalwijk

We fietsen met z’n allen steeds vaker en over langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen levert een positieve bijdrage aan gezondheid, het klimaat en aan een bereikbare stad. Daarom legt de gemeente Tilburg samen met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en de Provincie een snelfietsroute aan van Tilburg naar Waalwijk.

Aannemer Heijmans Infra B.V. heeft van gemeente Tilburg de opdracht gekregen om de snelfietsroute F261 Tilburg – Waalwijk aan te leggen. De werkzaamheden van de snelfietsroute starten in de 2e helft van 2019 en duren tot eind 2020.

Informatiebijeenkomst

Gemeente Tilburg en aannemer Heijmans Infra B.V. nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst om de uitvoeringsplannen toe lichten. Enerzijds voor de aanleg van de snelfietsroute en anderzijds om met u van gedachten te wisselen over de ontluchtingsconstructie van de persleiding.
Medewerkers van de gemeente Tilburg en Heijmans Infra B.V. zijn aanwezig om u te woord te staan.

woensdag 23 oktober 2019 van 19.00 tot 21.00 uur Locatie: De Postelse Hoeve, Gildezaal
Dr. Deelenlaan 10 , Tilburg